Zrušení skládky v Olšíčkách

S okamžitou platností je zakázáno ukládat do prostor skládky Olšíčka zelený odpad, větve a betonovou či jinou suť. Tato skládka bude v nejbližší době zcela zrušena. Občané mohou tento odpad bezplatně ukládat na Sběrném dvoře v ulici Potoční, a to v době úterý a čtvrtek od 11.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.. K likvidaci zeleného odpadu a větví je také možno využít vývoz biopopelnic a jiných nádob, a to každý sudý čtvrtek. Betonová nebo jiná stavební suť o větším objemu se vyváží za poplatek na skládku do Těmic. Dodržování zákazu bude ve zvýšené míře monitorovat městská policie.


[..] Zpět